• Bij het betalen van het inschrijvingsgeld gaat ieder lid van SCZ akkoord met de, publicatie regels en gedragscode Ethisch Verantwoord sporten. Je kan het volledige document hier downloaden.
 • Deze leefregels zijn van toepassing voor alle groepen binnen SCZ: zwemschool, sportief zwemmen, competitie zwemmen en aquagym.
 • SCZ engageert zich om de positieve waarden in de sport en de jeugdsport in het bijzonder, te promoten, met als uitgangspunt een ethisch verantwoorde sportbeoefening. SCZ stelt zich tot doel een faire en gezonde sportbeoefening aan te bieden en het stimuleren van het plezier en de integriteit in de zwemsport op alle niveaus. Sporten volgens de regels van de fair play, met oog voor ieders talent en vaardigheden. Deze waarden en normen werden in deze leefregels gegoten. Deze leefregels wil een leidraad bieden voor deelnemers, trainers en ouders bij het beoefenen van hun sport. Bij problemen of vragen kunnen de kinderen of ouders met een van de vertrouwenspersonen contact opnemen. U kan natuurlijk ook een bestuurslid contacteren.
 • De zwemmers staan onder toezicht van de vrijwilligers, lesgevers, trainers en redders. Zolang deze laatsten niet aanwezig zijn is het verboden de kleedcabines en het zwembad te betreden. De kinderen dienen in de hal van het zwembad te wachten tot wanneer de lesgevers, trainers of redders er zijn.
 • De kleedcabines zijn toegankelijk op voorwaarde dat lesgevers, trainers of redders aanwezig zijn en enkel vanaf het uur zoals vermeld op onder Trainingsuren.
 • Het zwembad “De Motte” is waarschijnlijk het best onderhouden en properste zwembad van Vlaams-Brabant. De directie stelt hoge eisen aan het personeel maar ook aan de bezoekers. Het bestuur zal dan ook zonder aarzelen het lidmaatschap verbreken van elke persoon die een niet aangepast gedrag vertoont.
 • Ouders mogen de kleine kinderen helpen bij het uit- en aankleden, doch enkel in de daartoe voorziene cabines. Het is echter niet toegelaten de gangen langs de zijde van het zwembad met schoenen te betreden.
 • Enkel de aan SCZ toegewezen kleedcabines mogen gebruikt worden.
 • Ouders begeleiden de kinderen NIET van de kleedkamer naar het zwembad. De SCZ-vrijwilligers & lesgevers helpen de eerste lessen de kinderen hun weg te vinden in het zwembad.
 • De kinderen komen tijdig toe in de les.
 • Op het einde van de les kunnen de kinderen zich snel douchen. Er zijn soms meer dan 100 kinderen aanwezig voor minder dan 10 douches. Als je kind 3 minuten nodig heeft om zich af te spoelen dan moet de laatste 30 minuten wachten. Uitzonderlijk kunnen ouders hier ook helpen. Zij geven echter voorrang aan de andere kinderen. Wie echt iets langer wenst te douchen doet dit nadat de andere kinderen de douches verlaten hebben. De ouders die hun kinderen willen helpen bij het douchen hebben geen schoeisel aan en staan op hun blote voeten.
 • Het zwembad, de douches en kleedcabines moeten op tijd verlaten worden. In het geval van een avondtraining moet het zwembadpersoneel op tijd kunnen afsluiten. In het geval van een dagtraining moet er plaats gemaakt worden voor het reguliere publiek.
 • Kinderen in de zwemschool ontvangen een SCZ badmuts in de kleur van hun groep. Het dragen van deze badmuts is verplicht. Bij verlies of beschadiging dient het kind bij de trainer een nieuw exemplaar te kopen.
 • De kinderen en de ouders volgen de instructies van het poetspersoneel, de lesgevers, de trainers, de SCZ-vrijwilligers en het bestuur op.
 • De voertaal in de zwemclub is Nederlands. Alle leden dienen de voertaal voldoende te beheersen teneinde de instructies van de lesgevers te kunnen opvolgen zonder dat er een bijkomende vertaling nodig is.