Naam Foto
Michel Bogaerts (Redder)
 • Crawl
  • Vormspanning: het lichaam ligt gestrekt aan het wateroppervlak. D.w.z. dat er niet van links naar rechts gezwommen wordt (zigzag), maar mooi in een rechte lijn.
  • Kort en krachtig ademen (niet lang en traag). Bij de ademhalen wordt er uitgeblazen in het water.
  • Armbeweging: goed naar voor insteken met een lange arm, ver naar achter uithalen aan het zitvlak/bekken. Wanneer de arm weer naar voor wordt gebracht, na de uithaalbeweging, gebeurt dit met een hoge elleboog.
  • Een afstand van 100 meter (vier lengtes) van het groot bad moet zonder te stoppen en op een correcte manier gezwommen worden.
 • Rugslag
  • Vormspanning: het hele lichaam ligt gestrekt aan het wateroppervlak, de buik moet het wateroppervlak raken.
  • Hoofdpositie: gedurende de zwemstijl ligt het hoofd stil in het water naar boven kijkend.
  • Een afstand van 100 meter (vier lengtes) van het groot bad moet zonder te stoppen en op een correcte manier gezwommen worden.
 • Schoolslag
  • Pijlfase: tijdens het zwemmen, houdt de zwemmer een pijlfase van ± 3 tellen aan.
  • Ademhaling: er wordt ingeademd uit (boven) het water, uitblazen gebeurt in het water. Wanneer de armen een plooibeweging maken, komt het hoofd naar boven om in te ademen. Gaan de armen weer naar voor bij het einde van de armbeweging, blaast de zwemmer uit in het water.
  • Coördinatie: voor de eenvoud plooibeweging van armen en benen samen inzetten + goede pijlfase (armen – benen – pijl).
  • Een afstand van 100 meter (vier lengtes) van het groot bad moet zonder te stoppen en op een correcte manier gezwommen worden.
 • Overige
  • Startduik van op de startblok: in crawl en schoolslag dient de zwemmer in een juiste startpositie te vertrekken vanop de startblok.
  • Afstoot op de rug: iedere zwemmer start met een afstoot aan de startblok op de rug in het water.

Het lidgeld wordt jaarlijks betaald aan het begin van het seizoen. Hierin zit het meeste inbegrepen: verzekering, toegang zwembad, lesgever, huur materiaal,... .  De zwemmer ontvangt één gratis badmuts bij overgang naar een nieuwe groep.

 

Aanvang seizoen

Eerste lid

Tweede lid

Derde lid

 

175 €

158 €

140 €

 

Na de kerstvakantie

Eerste lid

Tweede lid

Derde lid

 

132 €

nvt

nvt

Voor meer uitleg kan u ook terecht op de lidgeld pagina  Onze Zwemclub > Lidgeld

 

SCZ biedt elk lid van de zwemschool de mogelijkheid om 2 maal per week te komen trainen (behalve gedurende sommige schoolvakanties).

De trainingen zijn niet verplicht. Zwemmen is echter een sport die je enkel leert door te oefenen. Zonder training zullen de resultaten dan ook uitblijven.

De zwemschool is opgedeeld in groep A en groep B. Elke groep zwemt zowel op dinsdag als zaterdag. Een kind wordt aan 1 groep toegewezen: dus zwemmen in groep A betekent zowel dinsdag als zaterdag zwemmen in groep A.

 

 
Dag Groep Uren Locatie
Dinsdag Groep A 18.30 - 19.15 Zaventem
Dinsdag Groep B 19.15 - 20.00 Zaventem
Zaterdag Groep A 17.00 - 18.00 Zaventem
Zaterdag Groep B 18.00 - 19.00 Zaventem

 

 

 

In het belang van het kind en net als in het reguliere onderwijs streven we naar homogene leeftijden binnen de groepen van de zwemschool.  

Een belangrijke doelstelling van de zwemschool bestaat erin kinderen warm te maken om aan competitiezwemmen te doen.  Officiële wedstrijden staan open voor kinderen vanaf 9 jaar.  Zij moeten dus vroeg genoeg leren zwemmen om op 9 jarige leeftijd voldoende de techniek onder de knie te hebben om mee te kunnen doen.