Naam Foto
Chloé De Naeyer
Sabri Aba (Redder)
Céline Claeys  

Brevet zeehond ( te halen bij de tussentijdse evaluatie).

 • Ik spring in het water waar ik nog net kan staan en ik kom er weer uit.
 • Ik drijf als een plank 3 seconden op mijn rug ( met drijfhulp).
 • Ik leg 3 meter af op mijn rug en zwem in een pijl met de benen crawl.
 • Ik stoot af in buiklig en glij door een poortje.
 • Ik kan 10 seconden watertrappen met drijfhulp.

Brevet waterschildpad ( te halen bij de eindevaluatie).

 • Ik spring in het water, haal een voorwerp op de bodem en kom er weer uit.
 • Ik drijf als een ster 3 seconden op mijn buik en 3 seconden op mijn rug ( zonder drijfhulp).
 • Ik leg een afstand af van 3 meter in buiklig. Ik lig gestrekt op het wateroppervlak en ik zwem met lange benen en lange tenen. Wanneer ik zwem blaas ik bellen in het water.
 • Ik leg een afstand af van 3 meter in ruglig. Ik lig gestrekt op het wateroppervlak en ik zwem met lange benen en lange tenen.
 • Ik draai als een vuurtoren in het water door te watertrappen.
 • Ik duik op één knie in het water.

Beide diploma’s moeten gehaald zijn om over te stappen naar de lichtblauwe badmutsen.

Het lidgeld wordt jaarlijks betaald aan het begin van het seizoen. Hierin zit het meeste inbegrepen: verzekering, toegang zwembad, lesgever, huur materiaal,... .  De zwemmer ontvangt één gratis badmuts bij overgang naar een nieuwe groep.

 

Aanvang seizoen

Eerste lid

Tweede lid

Derde lid

 

185 €

168 €

150 €

 

Na de kerstvakantie

Eerste lid

Tweede lid

Derde lid

 

132 €

nvt

nvt

Voor meer uitleg kan u ook terecht op de lidgeld pagina  Onze Zwemclub > Lidgeld

 

SCZ biedt elk lid van de zwemschool de mogelijkheid om 2 maal per week te komen trainen (behalve gedurende sommige schoolvakanties).

De trainingen zijn niet verplicht. Zwemmen is echter een sport die je enkel leert door te oefenen. Zonder training zullen de resultaten dan ook uitblijven.

De zwemschool is opgedeeld in groep A en groep B. Elke groep zwemt zowel op dinsdag als zaterdag. Een kind wordt aan 1 groep toegewezen: dus zwemmen in groep A betekent zowel dinsdag als zaterdag zwemmen in groep A.

 

 
Dag Groep Uren Locatie
Dinsdag Groep A 18.30 - 19.15 Zaventem
Dinsdag Groep B 19.15 - 20.00 Zaventem
Zaterdag Groep A 17.00 - 18.00 Zaventem
Zaterdag Groep B 18.00 - 19.00 Zaventem

 

 

 

In het belang van het kind en net als in het reguliere onderwijs streven we naar homogene leeftijden binnen de groepen van de zwemschool.