De lidgelden worden per seizoen betaald. Een seizoen vangt aan in september en loopt tot juni. Het lidgeld dient voor de aanvang van het nieuwe seizoen gestort te worden op het rekeningnummer 001-3150950-78 van Swimming Club Zaventem VZW met vermelding van de naam en de groep van de zwemmer.

Het lidgeld omvat alle kosten: ingang van het zwembad, lessen, verzekering, verplichte bijdrage aan de Vlaamse Zwemfederatie, eventuele deelname aan competitie.

Leden behorend tot hetzelfde gezin-voor zover deze nog geen 22 jaar zijn- kunnen van een korting genieten:

  • Het oudste lid ( jonger dan 22 jaar) betaalt de normale prijs.
  • Het tweede lid ( jonger dan 22 jaar) betaalt de normale prijs minus de korting tweede lid
  • Het derde lid ( jonger dan 22 jaar) betaalt de normale prijs minus de korting derde lid

Het bestuur kan een surplus aanrekenen op het lidgeld van 10 euro wanneer het lidgeld niet tijdig betaald wordt.

Leden die de club in de loop van het seizoen verlaten kunnen het lidgeld voor de rest van het seizoen niet terug opeisen.

Ook wanneer het zwembad tijdelijk gesloten indien dit voor het algemeen belang of de algemene veiligheid belangrijk zou zijn, zonder dat wie dan ook aanspraak kan maken op een schadevergoeding of terugbetaling van den deel van het lidgeld. Dit geldt eveneens  in geval van heirkracht en overmacht.

Nieuwe leden kunnen zich in de loop van het seizoen aansluiten (enkel in januari)  indien er plaats is in de groep waarvoor er interesse is. Bij de competitieafdeling kan men enkel aansluiten in september.

Wie na de kerstvakantie aansluit, betaalt het bedrag vermeld in de kolom “ na de kerstvakantie”. Het gereduceerde bedrag vormt het lidgeld voor het lopende seizoen.

Op deze bedragen worden geen kortingen ( zie korting 2de en 3de lid) toegekend.

Het lidgeld wordt jaarlijks betaald aan het begin van het seizoen. Hierin zit het meeste inbegrepen: verzekering, toegang zwembad, lesgever, huur materiaal,... .  De zwemmer ontvangt één gratis badmuts bij overgang naar een nieuwe groep.

 

Aanvang seizoen

Eerste lid

Tweede lid

Derde lid

 

185 €

168 €

150 €

 

Na de kerstvakantie

Eerste lid

Tweede lid

Derde lid

 

132 €

nvt

nvt

Voor meer uitleg kan u ook terecht op de lidgeld pagina  Onze Zwemclub > Lidgeld

 

Lidgeld van competitiezwemmers ligt hoger dan bij een gewone zwemmer.  Er zijn immers meer trainingen, deelname aan wedstrijden, competitievergunning,...

Het lidgeld wordt jaarlijks betaald aan het begin van het seizoen. Hierin zit het meeste inbegrepen: verzekering, toegang zwembad, lesgever, huur materiaal, inschrijvingsgeld wedstrijd, competitievergunning,... .

 

C1 & C2,seniors

Aanvang seizoen

 

Eerste lid

Tweede lid

Derde lid

C2: 375 euro

C1: 450 euro

Seniors: 260 euro

nvt

nvt

C3

Aanvang seizoen

 

Eerste lid

Tweede lid

Derde lid

335 €

nvt

nvt

C4 (Eendjes)

Aanvang seizoen

 

Eerste lid

Tweede lid

Derde lid

260 €

nvt

nvt

Voor meer uitleg kan u ook terecht op de lidgeld pagina  Onze Zwemclub > Lidgeld

 

Het lidgeld wordt jaarlijks betaald aan het begin van het seizoen. Hierin zit het meeste inbegrepen: verzekering, toegang zwembad, lesgever, huur materiaal,... .

 

Aanvang seizoen

 

Eerste lid

Tweede lid

Derde lid

185 €

168 €

150 €

 

Na de kerstvakantie

 

Eerste lid

Tweede lid

Derde lid

132 €

nvt

nvt

 

Voor meer uitleg kan u ook terecht op de lidgeld pagina  Onze Zwemclub > Lidgeld

 

Het lidgeld wordt jaarlijks betaald aan het begin van het seizoen. Hierin zit het meeste inbegrepen: verzekering, toegang zwembad, lesgever, huur materiaal,... .

 

Start bij aanvang seizoen

 

Eerste lid

Tweede lid

Derde lid

185 €

nvt

nvt

 

Start na de kerstvakantie

 

Eerste lid

Tweede lid

Derde lid

132 €

nvt

nvt

 

 

Het lidgeld wordt jaarlijks betaald aan het begin van het seizoen. Hierin zit het meeste inbegrepen: verzekering, toegang zwembad, lesgever, huur materiaal,... .

Start bij aanvang seizoen

 

Eerste lid

Tweede lid

Derde lid

185 €

nvt

nvt

 

Start na de kerstvakantie

 

Eerste lid

Tweede lid

Derde lid

132 €

nvt

nvt

Voor meer uitleg kan u ook terecht op de lidgeld pagina  Onze Zwemclub > Lidgeld

 

Het lidgeld wordt jaarlijks betaald aan het begin van het seizoen. Hierin zit het meeste inbegrepen: verzekering, toegang zwembad, lesgever, huur materiaal,... .  De zwemmer ontvangt één gratis badmuts bij overgang naar een nieuwe groep.

 

Aanvang seizoen

 

Eerste lid

Tweede lid

Derde lid

185 €

168 €

150 €

 

Na de kerstvakantie

 

Eerste lid

Tweede lid

Derde lid

132 €

nvt

nvt

Voor meer uitleg kan u ook terecht op de lidgeld pagina  Onze Zwemclub > Lidgeld