Uitslag van het clubkampioenschap van 17 mei 2014

Zaterdag 17 mei 2014 organiseerden we - traditie getrouw - het SCZ clubkampioenschap. Dank zij een systeem met handicaps konden jong en oud, beginners en competitiezwemmers, het tegen elkaar opnemen. De sfeer zat er natuurlijk goed in.
De algemene clubkampioen is Luna Bogaerts (dochter van de competitietrainer - het zit blijkbaar in de familie).
Jonathan Pu is clubkampioen bij de niet-competitiezwemmers en Laurenz Matthijs is clubkampioen competitiezwemmers.
Alle kampioenen ontvingen een aandenken.

Read more

Info avond 'Wat na de zwemschool'

Het einde van het schooljaar nadert. Uw dochter of zoon heeft bijna de zwemschool doorlopen. Wat zijn de mogelijkheden binnen de zwemclub ?
Op zaterdag 31 mei 2014 organiseerde SCZ een informatieavond. De slides kan je hier lezen.

Read more

Informatiebrochure competitiezwemmen

Voor alle toekomstige en pas begonnen competitiezwemmers en hun ouders hebben we een informatiebrochure (versie 26 mei 2014) samengesteld. Je vindt er een antwoord op al je vragen.
We organiseren nog voor de grote vakantie een informatieavond voor de toekomstige competitezwemmers.

SCZ stapt mee in het Paco (Splash) project

In juni 2013 heeft SCZ de Paco (Splash) overeenkomst met de Vlaamse Zwemfederatie ondertekend. In een Paco club kunnen jonge zwemmers (jonger dan 9 jaar) op een ludieke wijze deelnemen aan wedstrijden speciaal op hun maat gesneden.
Meer info over Paco kan je vinden op de Paco website.
De eerste Paco wedstrijd van SCZ staat gepland op zondag 23 maart 2014. Meer nieuws volgt later.

Fiscale aftrek sportkamp

Voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt hebben en die deelnemen aan de stage kan SCZ een fiscaal attest afleveren. Deze aftrek is echter niet van toepassing op het normale lidgeld.

Read more

SCZ schaart zich achter de Panathlon verklaring

Je las het misschien al in het verslag van de bestuursvergadering van 19 januari 2012: het SCZ bestuur schaart zich achter de Panathlon verklaring betreffende ethiek in de jeugdsport.

Read more

Afspraken voor het nieuwe seizoen

Binnen enkele dagen vliegen we er weer in. Kunnen jullie de nieuwe afspraken in verband met het gebruik van de kleedcabines en de wisseling der groepen doornemen, van buiten blokken en toepassen ?
Alle suggesties zijn welkom.

Regeling kleedkabines zwemschool

Op dinsdag mogen de individuele kabines langs de meisjeszijde (d.i. kant van het zwembad) eveneens door de zwemmers gebruikt worden. Gelieve alle kledij in de kastjes op te bergen.
Op zaterdag blijven de individuele kabines verboden terrein.
Alle details kan je hier lezen.

Fiscaal attest kinderopvang

We kregen de vraag om een fiscaal attest "kinderopvang" af te leveren. Navraag bij de FOD FinanciŽn gaf uitsluitsel: lidgelden sportclubs komen niet in aanmerking.

Read more

Geneesmiddelen en competitie

De VZF maakt de clubs erop attent dat de anti-dopinglijst gevoelig gewijzigd werd. Pseudoefedrine (= bestanddeel van Sinutab) zal voortaan verboden zijn, bij ervaring weten we dat zwemmers dit geneesmiddel gebruiken bij sinus problemen. Ook bij neusdruppels is het voortaan oppassen geblazen. Meer info hier

Badpakken en competitie

Je hebt het misschien in de krant gevolgd. De regels betreffende de toegelaten badpakken op wedstrijd wijzigen regelmatig.

Read more

Wedstrijdzwemmers en boetes

We ondervinden te vaak problemen met zwemmers en ouders die de forfaitboete weigeren te betalen. SCZ betreurt deze houding. Teneinde misverstanden te vermijden kan lees je best in de sectie competitie het artikel met achtergrondinformatie over de boetes.

Tweejaarlijks medisch onderzoek voor competitiezwemmers

Alle competitiezwemmers worden eraan herinnerd dat ze elke 2 jaar moeten deelnemen aan een medisch onderzoek aan de VUB. Breng het attest van geschiktheid tijdig binnen op het secretariaat of geef het af aan de trainer. De attesten moeten ten laatste op 31 december afgegeven worden. Geen attest betekent immers geen deelname aan wedstrijden.

De SCZ shop

Zulma is terug. Sommige kennen haar nog als de uitbaatster van de on-line SCZ shop.
Zulma is een dagje ouder geworden. Alle bestellingen moeten aan de trainer doorgegeven worden.
Alle produkten en prijzen staan op de laatste pagina van de kalender.

Read more

Bezorg ons uw e-mail adres

SCZ wordt bestuurd door een groep vrijwilligers. Wij hebben dus geen kantoor en zijn niet bereikbaar tijdens de dag. Wij publiceren dan ook geen telefoonnummers doch enkel onze e-mail adressen.

Alle communicatie gebeurt bij voorkeur electronisch. We proberen de web site up to date te houden; belangrijke berichten sturen we per e-mail.

Het is dus essentieel dat we over uw e-mail adres beschikken. Bezorg het aan .

Ga naar